Oliver Darden

位置:F(-号)

身高:1.98米/6尺6

体重:0公斤/0磅

生日:1944-07-28

学校:University of Michigan

生涯常规赛表现 生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
74.33 21.6 3.7-8.4 43.5% 0.0-0.0 18.2% 1.9-2.7 69.5% 6.2 1.0 0 0 1.25 3.11 9.2
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1967 步行者 77 - 26.6 4.8-10.8 45.0% 0-0.0 0.0% 2.3-3.5 67.0% 6.8 0.9 0 0 1.82 3.60 12.0
1968 上校 77 - 25.3 4.1-9.3 45.0% 0.0-0.1 20.0% 2.3-3.1 74.0% 7.7 1.4 0 0 1.79 3.56 10.6
1969 上校 69 - 11.9 1.8-4.7 39.0% 0.0-0.1 20.0% 0.8-1.3 66.0% 3.8 0.7 0 0 0 2.06 4.5