Gerard King

位置:F(-号)

身高:2.06米/6尺9

体重:104公斤/230磅

生日:1972-11-25

学校:Nicholls State University

生涯常规赛表现 生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
42.00 14.5 1.9-3.7 50.3% 0-0 0% 0.8-1.0 74.4% 3.1 0.7 0.40 0.21 0.73 1.89 4.5
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1998 马刺 19 - 3.3 0.3-0.7 43.0% 0-0 0.0% 0.6-0.9 61.0% 0.7 0.2 0.11 0.05 0.21 0.63 1.2
1999 奇才 62 - 17.1 2.2-4.5 50.0% 0-0 0.0% 0.8-1.1 74.0% 4.0 0.8 0.55 0.24 0.66 2.13 5.3
2000 奇才 45 - 15.7 2.0-3.9 51.0% 0-0 0.0% 0.8-1 80.0% 2.9 0.7 0.31 0.24 1.04 2.09 4.8